A MESZ Mosonmagyaróvár Kft. minőségpolitikája:

A MESZ Mosonmagyaróvár Kft. a MOTIM Rt. erőművének jogutódjaként közel 40 éves szakmai múlttal, képzett és tapasztalt munkatársakkal biztosítja a hő- és villamos energia, ipari víz termelés, távhőszolgáltatás és hozzá kapcsolódó vállalkozási tevékenységeket a fogyasztók számára.

Felismerve a minőségi szolgáltatás és a környezetvédelem jelentőségét a mai gazdasági életben, valamint tevékenységeink környezeti hatásait, a társaság elkötelezte magát az integrált, MSZ EN ISO 9001: 2001 és MSZ EN ISO 14001: 2005 szabványokon alapuló minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésére és alkalmazására.

A fogyasztói igényekhez igazodó takarékos üzemvitel biztosítása mellett a MESZ Mosonmagyaróvár Kft. törekszik az energia veszteségek csökkentésére, és alvállalkozóitól is elvárja, hogy e szerint működjenek közre a társaság tevékenységében.

Célunk, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók jogos igényeit maradéktalanul, rugalmasan kiszolgáljuk. Azért dolgozunk, hogy partnereinkkel kölcsönös előnyökön nyugvó, hosszú távú kapcsolatot tartsunk fenn.

Az integrált irányítási rendszerünk hatásos és ellenőrzött működtetése érdekében munkatársaink minőségszemléletének, valamint környezeti tudatosságának állandó figyelemmel kísérésére és fejlesztésére kötelezzük magunkat, és mindent elkövetünk, hogy szakértelmünket a minőség és környezetvédelem iránti igényességünket képzéssel, információk beszerzésével folyamatosan gyarapítsuk.

Mindezek figyelembe vételével elkötelezzük magunkat a jogi és egyéb követelmények betartására, teljesítményünk folyamatos javítására és a környezetszennyezés megelőzésére.

Célunk, hogy úgy irányítsuk és működtessük a MESZ Mosonmagyaróvár Kft-t, hogy neve egyben garanciát jelentsen a szolgáltatást igénybevevők számára.